Akces wpisany do Rejestru BDO

Akces wpisany do Rejestru BDO

Akces sp. z o.o. została wpisana do Rejestru BDO- bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami pod numerem 000011861. Baza dotyczy m.in. podmiotów wprowadzających na terenie kraju produkty w opakowaniach.

Podmioty zobowiązane do złożenia wniosku (dostawcy Akces) o wpis do rejestru muszą ten obowiązek wykonać najpóźniej 24 lipca 2018. Brak Dostawcy Akces w rejestrze BDO spowoduje wstrzymanie zakupów z początkiem sierpnia 2018 r. lub obciążenie go karą nałożoną na Akces w związku z zakupem od nierejestrowanego Dostawcy.

Numer ten powinien zostać umieszczony na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Zobowiązani przepisami Nasi Dostawcy muszą go umieszczać na fakturze VAT (a także na innych dokumentach, tj. paragonach czy umowach kupna i sprzedaży). Ustawa nie wskazuje miejsca ani formy umieszczenia numeru na tych dokumentach.

Numer na fakturze jest dla klienta Akces (np. sieci handlowej) dowodem, że Akces znajduje się pod kontrolą państwa w zakresie działalności związanej z opakowaniami i odpadami.

Numer BDO nadany Akces można zweryfikować pod adresem: www.bdo.mos.gov.pl

© Akces sp. z o.o. 2018 | Realizacja Gravityweb