Polityka jakości

Naszym nadrzędnym celem jest zaspokajanie ustalonych i przewidywanych potrzeb Klientów oraz spełnianie ich wymagań i oczekiwań w zakresie handlu artykułami sanitarnymi i innymi wyrobami związanymi z przetwórstwem tworzyw polimerowych.

W swojej działalności szczególny nacisk kładziemy na rozpoznawanie preferencji Klientów oraz oferowanie wysokiej jakości produktów i usług obsługi Klienta, co gwarantuje wdrożony Zintegrowany System Zarządzania według normy ISO 9001:2015 z elementami norm ISO 45001:2018/poprawka 1:2024, ISO 14001:2015 i ISO/IEC 27001:2022.

Realizacja oferowanych usług przebiega zgodnie z wymaganiami prawa polskiego i Unii Europejskiej oraz innymi wymaganiami, do których spełnienia się zobowiązaliśmy.

Politykę jakościową realizujemy przez następujące cele główne:

  • systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  • budowanie mocnego wizerunku i silnej kultury organizacyjnej,
  • funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) zgodnego z wymaganiami zawartymi w normie ISO 9001 i wybranymi wymaganiami norm ISO 45001, ISO 14001 i ISO/IEC 27001,
  • ciągłe doskonalenie skuteczności i efektywności wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
  • koncentrację na tworzeniu wartości dla klienta – oszczędności czasu,
  • zapewnienie odpowiednich warunków realizacji usług przez spełnienie wszystkich podstawowych wymagań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz minimalizowanie ryzyka zawodowego, a także zapobieganie wypadkom i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
  • budowanie trwałych i partnerskich relacji z kluczowymi dostawcami,
  • minimalizowanie wpływu na środowisko i zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska,
  • zapewnienie wszystkich niezbędnych zasobów i optymalnego środowiska pracy do realizacji powyższych celów.
© Akces sp. z o.o. 2018 | Realizacja Gravityweb